Da Vinci College kieste voor duurzaam

Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van een bepaald soort planten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu.

20151001_154728

Het Da Vinci College heeft bewust gekozen om in onze Collectieve Leer- en Buurttuin een dergelijke helofytenfilter aan te leggen. Hierdoor hoeven wij niet te worden aangesloten op het riool en zuiveren we ons eigen afvalwater. De planten in helofytenfilters leveren zelf niet de grootste bijdrage aan de zuivering, dit gebeurt vooral door bacteriën die in de bodem leven. De planten zorgen wel in hoge mate voor een goed leefklimaat voor die bacteriën. Rondom de wortels van de planten leven talloze bacteriën die zuurstof nodig hebben.

In vloeivelden en horizontaal doorstroomde filters werken de planten als een soort zuurstofpomp die via de wortels zuurstof onder het wateroppervlak inbrengen. De bacteriën zetten afvalstoffen uit het water om in voedingsstoffen voor zichzelf en voor de planten. Verder naar onderen in een helofytenfilter zijn bacteriën die zonder zuurstof leven actief.

Deze voeden zich onder andere met de afvalstoffen van de zuurstof minnende bacteriën hoger in het filter. Zo wordt het water op een natuurlijke manier gezuiverd, zonder dat er stoffen behoeven te worden toegevoegd. Het zuiveringsrendement van helofytenfilters is hoog terwijl het energiegebruik laag is, hooguit dient het water eenmalig te worden opgepompt om goed over het filter verdeeld te worden.

20151001_154710

 

Het simpelste type is het vloeiveld. Hierbij stroomt het verontreinigde water over de bodem van een moeras tussen de beplanting door. Het vuile water zakt langs de plantenwortels in ongeveer 24 uur door fijn zand waarmee een zinkput is gevuld. Als het water de put op het laagste punt verlaat is het schoon genoeg om op het oppervlaktewater te worden geloosd.

Het gezuiverde water uit een helofytenfilter (effluent) is niet geschikt als drinkwater. Het water wordt gebruikt voor de beregening van de tuin en voor het spoelen van de toiletten. Hiermee zorgen voor een lagere belasting van het milieu. Want het Da Vinci College werkt aan de toekomst door het geven van goed onderwijs maar ook door te werken aan het milieu!