Wat ga jij straks verbouwen in de nieuwe schooltuin?

 BERGH BOUW

Samen ontwikkelen én samen leren

Het Da Vinci College (OMO) heeft samen met buurtbewoners in de wijk Langdonk in Roosendaal het initiatief genomen om 1,5 hectare groen omzoomde ruimte te ontwikkelen tot collectieve buurt- en leertuin. De bouw is onlangs gestart. De gemeente Roosendaal en een buurtbewoner stelden grond voor het project beschikbaar. Bergh Bouw participeert in het proces als duurzame bouw- en ontwikkelpartner. 

Over ons

Plekken waar mensen leven, plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Voor Bergh Bouw is bouwen geen doel maar een middel. Ons werk levert een bijdrage aan een duurzame, vitale en gezonde leef- en werkomgeving. Bergh Bouw is gespecialiseerd in wonen en zorg, utiliteit en industrie. Samenwerking, klantwaardering en multidisciplinair werken zijn onze belangrijkste drijfveren. Energiebewustzijn en vergrijzing zijn voor ons een gegeven; de aandacht voor het bestaande neemt toe. De complexiteit groeit en er zijn meer belangen. Bergh Bouw is gewend om toonaangevend in dit krachtenveld te opereren. Kwaliteit en acceptatie gaan bij ons hand-in-hand. 

Bedrijfsfilosofie

Bergh Bouw, Bergh Brandscheidingen en Bergh Onderhoudsplan zijn waar makers. Onze beloftes:

  • Wij realiseren unieke en complexe opgaven in wonen en zorg, utiliteit en industrie.
  • Wij zijn multidisciplinair en bieden waardevolle totaaloplossingen.
  • Wij hechten waarde aan vertrouwen in relaties met klanten en ketenpartners.
  • Wij geven in samenwerking invulling aan variatie en verschil.
  • Wij waarborgen kwaliteit door klantwaardering centraal te stellen.
  • Wij leveren met ons werk een bijdrage aan een duurzame, vitale en gezonde leef- en werkomgeving.

Duurzaamheid

Voor Bergh Bouw is duurzaamheid niet enkel een maatschappelijke plicht, het gaat in onze ogen ook om economische waarde. Investeringen in duurzaamheid kunnen er voor zorgen dat mens en milieu in de juiste balans met elkaar komen. Op langere termijn levert dat besparingen op, en vooral: toekomstbestendigheid. Bergh Bouw biedt daarom samen met Bergh Brandscheidingen en Bergh Onderhoudsplan oplossingen voor duurzaamheid.