Wat ga jij straks verbouwen in de nieuwe schooltuin?

BVR

Start Bouw omwonenden 13 nov. 14

Situatie met aanduiding op te nemen belendingen 13 nov 14.

Brieven bouwkundige opname 13 nov 14.

Presentatie 28 okt 2014

Presentatie 17 dec 2014


BVR is lid van Bewustebouwers, klik hier voor de website

 

Brieven van het Da Vinci College

Brieven / Uitnodigingen

In de bijlagen de brieven en/of uitnodigingen aan buurtbewoners.

Aankondiging Open Dag 30 januari 2016

Uitnodiging hoogste punt 4 september 2015

Uitnodiging informatieavond 17 december 2014

Uitnodiging informatieavond 28 oktober 2014

Buren van Da Vinci College brief 13-12-2013 (start sloopwerkzaamheden)

Uitnodiging informatieavond buurtbewoners 22 januari 2014

Buren van Da Vinci College brief 17-02-14 (start sloopwerkzaamheden en indienen omgevingsvergunnning)

Buren van Da Vinci College brief 27-02-14

Uitnodiging bewonersavond 13 april 2015

Uitnodiging bewonersavond 15 juli 2015

Verslagen

Op 12 december 2012, 12 maart, 19 juni, 8 oktober 2013 en 22 januari 2014 hebben we informatieavonden georganiseerd voor alle buurtbewoners van het nieuw te bouwen Da Vinci College.

In de bijlagen de verslagen van de informatieavonden.

Buren van Da Vinci College verslag 13 april 2015

Buren van Da Vinci College verslag 17 dec 2014

Buren van Da Vinci College presentatie 28 okt 2014

Buren van Da Vinci College verslag 28 okt 2014

Buren van Da Vinci College verslag 12 dec 2012 (3)

Buren van Da Vinci College verslag 12 mrt 2013

Buren van Da Vinci College verslag 19 juni 2013

Buren van Da Vinci College verslag 8 okt 2013

Buren van Da Vinci College verslag 22 jan 2014